gaba.reklama@gmail.com 509 629 611730 554 845

Regulamin

Zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej GABA

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Właścicielem Agencji Reklamowej Gaba z siedzibą w Brzegu jest:
Łukasz Rachwalski
NIP 7471671861
REGON 382378165
Zwanym dalej jako Agencja.

2. Warunki korzystania z usług Agencji.
2.1. Korzystanie z usług agencji oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

3. Wyceny
3.1. Wyceny wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.
3.2. Wycena zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, oraz koszt projektu.
3.3. Jeżeli w wycenę nie jest wliczony koszt projektu - minimalna cena projektu to 50 PLN, która jest doliczana automatycznie.
3.4. Koszt projektu wzrasta adekwatnie do jego skomplikowania.
3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami NETTO. Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

4. Zasady akceptacji projektów.
4.1. Projekty graficzne prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie CorelDraw v.14 lub wyższa, tekst zapisany w krzywych lub w formacie Photoshop z dołączonymi czcionkami lub spłaszczone, PDF, JPG 300 DPI dla wydruków wielkofarmatowych 72 DPI.
4.2. Termin realizacji projektu to 1-14 dni roboczych w zależności od stopnia skomplikowania oraz ilości poprawek od klienta.
4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze oraz jego kalibracji.
4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
4.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

5. Zasady przyjmowania zleceń.
5.1. Zamówienie złożone musi być składane drogą mailową przez Klienta ma adres gaba.reklama@gmail.com
5.2. Po opłaceniu przez Klienta proformy zamówienie jest wysyłane do realizacji, lub gdy jest to ustalone wcześniej na podstawie faktury w terminie 3-14 dni po realizacji
5.3. Należy przesłać wszystkie potrzebne materiały, teksty, grafiki lub zdjęcia, które pomogą w stowrzeniu projektu

6. Warunki zgłoszenia reklamacji.
6.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.
6.2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres gaba.reklama@gmail.com
6.3. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać zamówieniem, które chce zareklamować.
6.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
6.5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
6.6. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 5 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
6.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
6.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
6.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

7. Zakres odpowiedzialności Agencji.
7.1 Agencja Reklamowa GABA nie ponosi odpowiedzialności za:
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję;
- wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
- opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;
- opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji;
- opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

8. Postanowienia końcowe.
8.1. Złożenie zamówienia w Agencji Reklamowej GABA oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.
8.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
8.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.